STRONY INTERNETOWEJ AGNIESZKAFIGARSKA.PL

I. Postanowienia ogólne 

 1. Administratorem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: www.agnieszkafigarska.pl jest Agnieszka Figarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agnieszka Figarska AF z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Glinik 106a, 31-990 Kraków, posiadająca NIP: 6782936870, zwana w dalszej części „Administratorem” lub zamiennie „AF”.
 2. AF zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej.

II. Dane osobowe 

 1. W zakresie, w jakim AF zbiera od użytkowników dane osobowe, AF pełni obowiązki administratora danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
 2. AF przetwarza dane osobowe użytkowników w celach:
 3. udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
 4. realizacji zamówień usług i towarów;
 5. marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem zamówień usług i towarów;
 6. AF wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego świadczenia usług i sprzedaży towarów, a ich przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 7. AF nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 9. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 10. AF nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie AF stosownego oświadczenia, m. in. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. Pliki Cookies

 1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych (zwane w dalszej części „plikami Cookies”). Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.
 2. Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
 1. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową, ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 2. Zebrane pliki Cookies są przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.successway.pl. Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

IV. Google Analytics 

 1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików Cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 2. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.
 3. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.